Satsingen på videreutdanning for lærere trappes nå opp. 1 500 nye studieplasser blir opprettet i år. Totalt kan over 5000 lærere få plass på et videreutdanningstilbud fra høsten. Matematikk, engelsk og norsk er prioriterte fag, men det er gode muligheter for videreutdanning også i andre fag. 1. februar åpnet søkerportalen på Utdanningsdirektoratets nettsider for lærere som vil ta videreutdanning. I fjor kom det inn over 7 000 søknader og det er fra sentralt hold håp om ny rekord i år.

Nytt i fjor var at lærerne kunne søke om stipend på 100 000 kroner i tillegg til full lønn. Stipendordningen blir utvidet med 1 000 nye plasser i år, og 1 750 lærere kan dermed få stipend fra høsten. Staten dekker nå 75 prosent av de vikarkostnadene til videreutdanning i matematikk og naturfag, og 60 prosent av utgiftene i andre fag. I stipendordningen dekker kommunene kun reisekostnader og utgifter til utstyr.

Søknadsfristen for lærere som vil ta videreutdanning skoleåret 2015/16 er 15. mars. Innen 15. april må skoleeier godkjenne eller avslå søknadene, og sende dem videre til behandling hos Utdanningsdirektoratet. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer