Regjeringen har hatt som målsetting 20 prosent flere lærlinger i 2015. Målet er ikke nådd. Nå skjerpes kravene til bedriftene. Hvert år står mellom 6.000 og 8.000 ungdommer i Norge, én av tre søkere, uten lærlingkontrakt etter endt videregående skole. Dette er medvirkende årsak til det høye frafallet i videregående, ifølge Kunnskapsdepartementet. – Norge trenger flere fagarbeidere, slår kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fast i følge media.

I 2012, undertegnet partene i arbeidslivet en såkalt samfunnskontrakt. I denne var målsettingen å øke antall nye lærekontrakter med 20 prosent fra 2011 til 2015.  Statistisk materiale viser at det offentlige ikke har greid å oppfylle ambisjonen om 20 prosent flere lærlingplasser: I staten og kommunene er det blitt henholdsvis 16 og 14 prosent flere nye lærlinger de siste fire årene. Tilsvarende tall for det private næringslivet er bare 4 prosent.

Nå skjerper regjeringen kravene til private bedrifter som leverer varer og tjenester til det offentlige, og innfører en såkalt lærlingklausul. -Det innebærer krav om at en anbudsvinner må være godkjent lærebedrift og ha lærlinger i prosjektet. Målet er at arbeidslivet får den fagkompetansen det trenger, og at ungdom får realisert sine evner gjennom fag- og yrkesopplæringen, sier kunnskapsministeren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer