Til høsten har USUS-nettverket for bedrifter i reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringen på Sørlandet og i Telemark vært et Arena-prosjekt i fem år. Arena-programmet er en nasjonal satsing på utvikling av regionale næringsmiljøer. Programmet kjøres av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Siva. Etter fem år er tidsgrensen for å være et Arena-prosjekt omme. Prosjektleder Kirsti Mathiesen Hjemdahl informerte i dag fylkesutvalget om at USUS nå sikter seg inn mot å bli gitt status som et National Center of Expertice

NCE-programmet ble etablert i 2006. Det har et langsiktig perspektiv. Klyngene tilbys faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i opptil ti år.  NCE-programmet retter seg mot dynamiske næringsklynger, som har etablert systematisk samarbeid og har potensiale for vekst i nasjonale og internasjonale markeder. Innenfor deres respektive sektorer og teknologiområder, skal klyngene ha en nasjonal posisjon. Programmene bidrar til å målrette, forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i disse klyngene. 

Nesten 100 bedrifter er med i "USUS-familien" i dag. De store Kristiansand dyrepark og Color Line jobber side om side med festivaler som Canal Street, kulturbedrifter som Utsikten Kunstsenter og eventyrovernattingen Dalen hotell. Arena Usus har dedikert fokus på gjenkjøp og verdien av eksisterende kunder.

Prosjektleder Kirsti Mathiesen Hjemdahl opplyste at reiseliv er en av verdens mest økende næringssektorer. -Vi tar dessverre ikke del i denne økningen. Norge har imidlertid potensial for å oppnå mye høyere næringsandeler. Det er mye å gå på. Det er behov for stadig fornyelse. Vi er helt klart på sporet av noe, sa hun, samtidig som han ga ros til den fylkeskommunale medvirkningen for å få til positiv utvikling av næringen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. februar 2015 | Skriv ut siden