Det foreligger nå statistikk for passeringer gjennom bomstasjonen i bomstasjonene i Listerregionen i januar. Det fremgår at det totalt i de tre bomstasjonene var en økning i antall passeringer gjennom de tre bomstasjonene på 3,8 prosent i januar i forhold til samme måned i fjor. Det mest iøyenfallende utviklingstrekket er at det på bomstasjonen på E-39 på Kvinesheia var en øking på hele 8,7 prosent fra januar i fjor.

Dersom en ser på døgngjennomsnittet er trafikkmengden på de tre strekningene som omfattes av bomstasjonssystemet økt fra 6843 kjøretøyer i januar i fjor til 7107 i januar i år.

Det er ellers en tendens at trafikken øker på fylkesvei 465 mellom Farsund og Kvinesdal, mens det motsatte er tilfelle på strekningen mellom Farsund og Lyngdal. I januar var det en nedgang i trafikken på 3,3 prosent i forhold til januartallene fra samme måned i 2014.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer