Arbeidet mot mobbing er sentralt for de fylkeskommunale skolene i Vest-Agder. I en nasjonal elevundersøkelse som ble gjennomført i november-desember 2014 oppga 102 elever at de ble mobbet hver måned eller oftere. Det er en reduksjon fra 118 i 2013. Selv om dette er 102 for mange gir allikevel en reduksjon på 15 prosent grunnlag for å fastslå at det systematiske arbeidet mot mobbing på de fylkeskommunale skolene bærer frukter. Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i sist møte orientert om elevundersøkelsen.

Elev- og lærlingombudet driver også et målrettet arbeid inn mot skolene for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet for elevene. Det er blant annet gjennomført seminarer om temaet.  Resultatet av arbeidet på seminarene ga et svært godt utgangspunkt for en felles plattform og tilnærming til arbeidet med elevenes psykososiale miljø i de fylkeskommunale skolene.

Den nasjonale elevundersøkelsen er obligatorisk kun på videregående trinn 1. I Vest-Agder gjennomfører også elevene på videregående trinn 2 og 3. Samlet resultat for de fylkeskommunale skolene i Vest-Agder er i hovedsak rundt landssnittet.

Resultatene på elevundersøkelsen er for Vest-Agders del i hovedsak stabile og gode. På enkelte områder er det en betydelig forbedring fra fjorårets undersøkelse. Spesielt gledelig er forbedringen på indikatoren relevant opplæring. Dette gir signaler om at elevene opplever opplæringen som mer praktisk og dermed mer relevant i forhold til en fremtidig yrkeskarriere. Videre gir elevene uttrykk for en bedre skolehelsetjeneste. Helsesøstertjenesten er et kommunalt ansvar. Flere kommuner har det siste året fått ekstrabevilgning fra nasjonalt hold til å styrke helsesøstertjenesten. Det er positivt at elevene opplever en forbedring i denne tjenesten. Elevene opplever også betydelig bedre arbeidsro.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer