I Listerregionen har en, i skolebruksplanen for Agderskolen frem mot 2030, tatt sikte på at det skal etableres to selvstendige skoler i Farsund og i Flekkefjord, med tilhørende filialer i henholdsvis Lyngdal og Kvinesdal. Det er lagt til grunn at skolene i Flekkefjord og Farsund skal være kombinerte, og tilby et bredere utvalg av utdanningsprogram. Filialene i Kvinesdal og Lyngdal vil være en del av henholdsvis skolen i Flekkefjord og skolen i Farsund, og ha et smalere tilbud og færre elever. I et høringsforslag, som hovedutvalg for kultur og utdanning, behandlet i går er det en uttrykt målsetting at det etableres to skoler fra skoleåret 2016-2017.

Ny rektor for den ene skolen tilsettes så snart som mulig, slik at ny rektor kan delta i oppbyggingen av to ledergrupper, organisering av nye fagmiljøer og planarbeidet knyttet til etableringen av de to skolene.

Det skal vurderes hvilke tilbud som kan flyttes uten vesentlig ombygging på de fire opplæringsstedene, og når dette bør skje. Fraflytting fra studiested Lista må behandles særskilt. Av hensyn til arbeidsmiljøet for elever og ansatte bør det planlegges en samlet fraflytting. Forslag til beslutninger om dette vil bli lagt frem for politisk behandling når tilbudsstruktursaken settes på dagsorden i oktober i år. Utdanningstilbudet på Lista opprettholdes også fra kommende skoleår og frem til det blir fastsatt når virksomheten flyttes.

Planlegging av nybygg ved Eilert Sundt videregående skole prioriteres, slik at nye programtilbud kan flyttes til skolen. Planlegging og gjennomføring av oppgradering og ombygging ved de øvrige opplæringsstedene startes opp og gjennomføres slik at utdanningsprogram kan flyttes i henhold til de vedtak som blir fattet.

I Farsund vil det være av stor betydning med en rask avklaring av tomtespørsmålet. Dette arbeidet pågår. Erverv av tomtearealer ved skolene må ta høyde for fremtidig elevvekst.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer