Vest-Agder fylkeskommune har mottatt forliksklage fra AF NCC-Repstad Anlegg ANS vedrørende tvist om sluttoppgjør knyttet til fylkesvei 456 "Nye Vågsbygdveien".


 -Formelt er det fylkeskommunen ved meg som fylkesordfører som er klaget inn, men Statens vegvesen, er koblet tett på saken.  
Det som vil skje videre er at Forliksrådet vil be oss om et tilsvar på klagen fra utbyggerne. Mye av uenigheten går på uenighet rund forståelsen av kontrakten. Dette er ikke en sak som egner seg for Forliksrådet, så saken vil trolig ende i retten, og det blir tidligst til høsten, opplyser fylkesordfører Terje Damman.
 

-Det er beklagelig at enn kommer i uenighet om oppgjøret for byggeprosjektet, men prosjektet er stort og komplisert og det er mange forhold som er inne i bildet. Likevel er det nettopp for å håndtere uenighet at vi har rettssystemet, forklarer Damman.

Så langt er det ukjent hva dette vil få av konsekvenser, både med hensyn til fremdrift i saken og evt følger for andre prosjekt.


av Macdonald, Cheryl, publisert 24. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer