Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder vil fremover rette et samlet politisk trykk fra landsdelen til regjeringen, Stortinget og organisasjoner i næringslivet for å få realisert grønne datasentre på Sørlandet. Det ble klart da saken var på dagsorden under et møte i samordningsgruppen fredag. Det er et sentralt mål at det blir gjennomslag for å få lagt datafibre sammen med overføringskablene for energi til både det europeiske kontinentet og Storbritannia. Det er en forutsetning for å kunne etablere datasentre. Samtidig er det viktig at Norge følger nabolandene og gir redusert elavgift til datasentre. Samordningsgruppen har også som mål å få utformet en regional strategi på området og få foretatt en arealkartlegging.

Vest-Agder fylkeskommunes energifaglige rådgiver Trond S. Kristiansen opplyste under samordningsgruppens møte at det er flere gode argumenter for å få etablert datasentre på Sørlandet. Det er både teknisk mulig og samfunnsøkonomisk svært positivt.  Det er samtidig politisk ønskelig sett i forhold til nasjonal næringspolitikk, distriktspolitikk og sikkerhetspolitikk.  Det er også i tråd med landets målsettinger på klima- og energiområdet.

Kristiansen viste til at et enstemmig Storting i april i år ba regjeringen legge frem en nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon. Den skal være ferdig høsten 2015. Stortinget uttrykte samtidig ønske om en ny fiberkabel til Tyskland. -Ikke minst er dette aktuelt om Tyskland realiserer egen transatlantisk kabel, samt at dette gir god tilgang til store utvekslingsnoder som Frankfurt, Amsterdam med flere, ble det fremhevet under saksbehandlingen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. februar 2015 | Skriv ut siden