• Taxi
  av Torkelsen, Jan H., 29.03.15

  Drosjetilbudet i Sirdal sikres gjennom prøveordning

  Det er utfordringer knyttet til å opprettholde et drosjetilbud i øvre Sirdal hvor kravet i gjeldende...

  Les mer
 • E39 Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 26.03.15

  Samferdselspolitikerne gir vegvesenet honnør for planarbeidet for nye E-39-strekninger

  Statens vegvesen har på vegne av Søgne, Mandal og Lindesnes kommuner oversendt til fylkeskommunen...

  Les mer
 • EU-flagg 06.04
  av Torkelsen, Jan H., 23.03.15

  Ny forskrift om: Felles-europeisk system for trafikantbetaling i vegnettet

  En ny forskrift skal sikre at norske systemer for elektronisk trafikantbetaling i vegnettet blir...

  Les mer
 • Maxi -taxi AKT
  av Torkelsen, Jan H., 13.03.15

  Agderfylkene sammen om en regional transportplan

  Fylkesutvalget vedtok i et møte denne uken at et forslag til Regional transportplan skal sendes på...

  Les mer
 • E39 Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 11.03.15

  Stor trafikkvekst på E-39 (2)

  Nå foreligger statistikk fra Lister bompengeselskap for årets to første måneder. Det fremgår at det...

  Les mer
 • Jernbanestasjonen I Kristiansand Sentrum
  av Torkelsen, Jan H., 05.03.15

  Det arbeides med ny plan for kollektivtransporten i Vest-Agder

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag en sak om det videre arbeidet med en...

  Les mer
 • Befaring Kjevik
  av Torkelsen, Jan H., 04.03.15

  Samferdselspolitikerne imponert over Kjevik-utbygging

  Representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag omvist på...

  Les mer
 • Kollektivkonferansen 2015
  av Torkelsen, Jan H., 03.03.15

  Meld deg på Kollektivkonferansen 2015!

  Meld deg på Kollektivkonferansen 2015 som arrangeres på Kilden i Kristiansand 23. april!...

  Les mer