Innbyggertallet i de syv kommunene som utgjør Knutepunkt Sørlandet økte med 2 112 personer til 135 802 i 2014. Dette utgjør en økning på 1,6 prosent fra året før. Størst prosentvis vekst hadde Lillesand med 2,3 prosent. På landsbasis var den gjennomsnittlige veksten for innbyggertallet i kommunene på 1,1 prosent i løpet av 2014.

 Kommune

2014

2015

Prosentvis endring

Lillesand

10106

10340

2,3 %

Birkenes

4993

5035

0,8 %

Iveland

1314

1315

0,1 %

Kristiansand

85983

87446

1,7 %

Vennesla

13986

14095

0,8 %

Songdalen

6303

6354

0,8 %

Søgne

11005

11217

1,9 %

Sum Knutepunkt Sørlandet

133690

135802

1,6 %

 

Kilde: Knutepunkt Sørlandet

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mars 2015 | Skriv ut siden