Det er utfordringer knyttet til å opprettholde et drosjetilbud i øvre Sirdal hvor kravet i gjeldende regelverk om driveplikt av et drosjeløyve 24 timer i døgnet blir ivaretatt. Sirdal kommune har 1836 innbyggere og 11 drosjeløyver inkludert reserver. For tre av disse løyvene har stasjoneringsstedet vært i øvre Sirdal. I nedre del av kommunen er det Tonstad Taxi som har de resterende løyvene. For fylkeskommunen, som løyvemyndighet, anses det som viktig å sørge for at det finnes et drosjetilbud i Sirdal. Det foreligger nå en løsning.

Etter dialog med representantene for næringen er det utformet en ordning. Den innebærer at det mest hensiktsmessige i den aktuelle situasjonen vil være at drosjeløyvene i øvre Sirdal overtas av Tonstad Taxi. Det er nødvendig å overføre alle de tre løyvene for at fortsatt drift i denne delen av kommunen skal være mulig. Løyvene stasjoneres på Tonstad inntil det blir tilsatt en sjåfør som er bosatt i øvre Sirdal. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ga i forrige uke klarsignal for en slik løsning.

 

For å sikre et drosjetilbud for innbyggerne i Sirdal, vil det være nødvendig at Tonstad Taxi innvilges dispensasjon fra driveplikten. Dette er knyttet til en forutsetning om at det etableres en bestillingsordning. I helger og ferier i vintermånedene, samt ved store arrangementer vil løyvene tilknyttet øvre del av kommunen driftes i tråd med driveplikten. Hovedutvalget sluttet seg også til at det, som en prøveordning, gis en slik dispensasjon. Dersom det i fremtiden kommer en henvendelse fra noen som er bosatt eller vil bosette seg i øvre Sirdal om å arbeide i drosjenæringen, vil det være mulig å overta de aktuelle løyvene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer