Det er nå gjennomført en høringsrunde om forslag til skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Fylkeskommunen har mottatt 30 høringsinnspill. Politikerne i hovedutvalg for kultur- og utdanning har i midten av mars, sammen med representanter fra fylkeskommunens utdanningsadministrasjon, foretatt befaring med tilhørende møter til skoler i Listerregionen. Fylkesrådmannen har nå klargjort et saksfremlegg hvor innholdet i forslaget til skolebruksplan er konkretisert. I dag ble dette behandlet i hovedutvalget som enstemmig støttet forslaget.. Fylkestinget sluttbehandler saken 21. april.

Når det gjelder Listerregionen foreslår fylkesrådmannen at de to videregående skolene i Lister skal hete Eilert Sundt videregående skole og Flekkefjord videregående skole. Opplæringsstedet i Kvinesdal er en del av Flekkefjord videregående skole og blir hetende Flekkefjord videregående skole studiested Kvinesdal. Opplæringsstedet i Lyngdal er en del av Eilert Sundt videregående skole og heter Eilert Sundt videregående skole studiested Lyngdal.

Omorganisering av Lister videregående skole til Eilert Sundt videregående skole og Flekkefjord videregående skole foreslås gjennomført snarest mulig. Studiested Lista fraflyttes når nye lokaliteter er tilgjengelig. Skolen fraflyttes samlet. Tomtearealer, nybygg og renovering av bygg i Lister prioriteres.

Fylkesrådmannen har også fått utarbeidet forlag til fordeling av utdanningstilbud og klasser ved skolene i Listerregionen. Hovedutvalget fattet i dag endelig vedtak om dette i tråd med fylkesrådmannens anbefaling.

I Søgne er fylkesrådmannens forslag at en ny skole på Tangvall planlegges og bygges parallelt med ny ungdomsskole i Søgne kommune. Det vurderes om ungdomsskolen og den videregående skolen skal samlokaliseres. Byggetrinn 1 skal gi rom for den delen av opplæringen som skal flyttes til Tangvall. Det vurderes tiltak for å oppgradere dagens lokaler slik at viktige helse, miljø og sikkerhetskrav blir ivaretatt.

Innholdet i fremtidig naturbruksopplæring i Vest-Agder utredes. Det tilrettelegges for praksisarealer ved Søgnetunet og ved andre aktuelle opplæringssteder. Søgnetunets praksisarealer oppgraderes.

Byggetrinn 2 på Tangvall ferdigstilles i 2024-2025 når elevtallsveksten gjør at det er behov for utvidelse av elevplasser i Kristiansandsregionen. Skolen bygges for et samlet elevtall på 600 elever. Det avsettes tomtearealer i tilknytning til skolen for mulige utvidelser ved økt elevtall i Søgne og Songdalen i senere planperioder.

Videre foreslår fylkesrådmannen at de eksisterende skolene i Kristiansand og Vennesla utvides og tilrettelegges for å kunne ta imot flere elever fra 2025 og utover. Nye klasser skal bidra til å forsterke mangfoldet ved skolene ved at de i større grad får mer robuste tilbud innen både studieforberedende- og yrkesfaglige utdanningstilbud.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer