Stortinget har besluttet at kommunestyrevalg og fylkestingsvalg skal avholdes mandag 14. september 2015, med mulighet for valgting også søndag 13. september for de kommuner som ønsker dette. Fylkesvalgstyret er innkalt til møte i fylkeshuset 10. mars. Her vil det bli orientert om deler av opplegget for valggjennomføringen.

Partiene som er registrert i Vest-Agder ble i midten av januar orientert om reglene for innlevering av listeforslag til fylkestingsvalget. Det ble informert om valglovens bestemmelser for listeforslag og om innleveringsfristen som er 31. mars klokken 12.00. Det ble også sendt med en mal for føring av listene for å minske risikoen for feil i de innsendte listeforslag. Partiene er senere også informert om dette fra Kommunal- og regionaldepartementet, blant annet gjennom annonsering i regionavisene.

Etter hvert som valglistene og underskriftslistene kommer inn vil det bli foretatt kontroll av blant annet kandidatenes valgbarhet. Valglistene vil samtidig bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil bli lagt opp til at fylkesvalgstyrets godkjenning av listene blir gjort 12. mai. Frist for godkjenning av valglistene og eventuelt vedtak i partiet om å trekke listeforslaget tilbake er 1. juni valgåret.

Ungdommens fylkesutvalg ble i midten av februar utfordret til å komme med innspill til aktuelle tiltak for å sikre best mulig valgdeltakelse fra unge velgere i forbindelse med høstens valg. Dette er en utfordring representantene i utvalget vil arbeide videre med ut over senvinteren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer