Klimapartnere er et nettverk som ble etablert i 2008 med mål om å forberede bedrifter og regionale/lokale myndigheter på trusselen fra klimaendringer og mulighetene lavutslippssamfunnet representerer. Nettverket skal støtte og stimulere til miljøsatsing hos sentrale og utviklingsdrivende aktører innen både privat og offentlig sektor. Partnerne i nettverket ønsker å ta et samfunnsansvar og vurderer klimatiltak som en viktig del av deres satsning. Fylkesutvalget besluttet i går, mot Frps stemmer, at Vest-Agder fylkeskommune skal være med å støtte opp om en videreutvikling i perioden 2015 til 2017. Innen utgangen av 2017 skal nettverket være organisert og finansiert som et medlemsnettverk uten støtte fra fylkeskommunen.

Klimapartnere Agder består nå av 47 virksomheter, med til sammen rundt 22.000 ansatte. Fokuset i nettverket er å dele kunnskap om klimaendringer og de produkter og tjenester som vil være nødvendige for å utvikle morgendagens lavutslippssamfunn. Dette gjøres gjennom utarbeidelse av kunnskapsnotater med utgangspunkt i medlemmenes behov. Nettverket produserer også et årlig samlet klimaregnskap for alle partnerne. Klimapartnere arrangerer frokost- og lunsjmøter for medlemsbedriftene med deltakelse fra klimaeksperter og sentrale/lokale politikere.

Klimapartner Agder har i hovedsak vært finansiert av fylkeskommunene på Agder fra 2010 og til og med 2014.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mars 2015 | Skriv ut siden