De seneste årene har fylkesutvalgene fra de to Agder-fylkene og Telemark avholdt et felles møte for å drøfte saker av felles interesse. Onsdag 4. og torsdag 5. mars arrangeres et nytt slik møte på Sølvgarden på Rysstad i Valle. Første dag tas det opp to tema: kommune- og regionreform samt en status vedrørende såkornkapital. Neste dag rettes oppmerksomheten på samferdselsutfordringer, utdanning, klyngesamarbeid og reiselivsorganisering.

PROGRAM FOR FELLES FYLKESUTVALGSMØTE 4. OG 5. MARS

4. MARS

16.00  Fylkesordfører Bjørgulv Sv. Lund ønsker velkommen

16.10  Kommune- og regionreform. Hva skjer i Agder og Telemark?

         Fylkesordførerne Terje Riis-Johansen, Terje Damman og Bjørgulv Sv. Lund innleder.

 17.30  Såkornkapital, hva skjer?

         Erik Tønnesen, Skagerak capital orienterer.

5. MARS

09.00  Felles samferdselsutfordringer i Agder og Telemark.

Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu og samferdselssjef Bjørg Hilde Herfindal innleder.

10.00  Et helhetlig utdanningsløp.

         Utdanningssjefene Bernt Skutlaberg, Arly Hauge og Helge K. Gandal innleder.

11.15  Klyngesamarbeid.  En presentasjon av Arena USUS, et nettverk for bedrifter i reiselivs-, opplevelses- og   kulturnæringene på Sørlandet og i Telemark.

         Seniorforsker Kirsti M. Hjemdahl, Agderforskning  orienterer.

12.15  Hva skjer med organiseringen av reiselivet i vår region?

         Ass. fylkesrådmann John G. Bergh orienterer om prosessen i Agder.

         Telemark fylkeskommune orienterer om prosessen i Telemark.

12.45  Avslutning ved fylkesordførerne.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer