Resultater for gjennomføring for årskullet som begynte i videregående opplæring i Vest-Agder høsten 2008, viser at 73,7 prosent av elevene i de fylkeskommunale skolene hadde bestått videregående opplæring innen 1. oktober 2013. Dette er en forbedring på to prosentpoeng fra året før. Resultatet er betydelig bedre enn landssnittet. Med utfordrende levekår, grunnskolepoeng under landssnittet og en høy andel elever på yrkesfag, må resultatet betraktes som svært godt. Underlagsmaterialet kan tyde på økt gjennomføring også ved de neste to målingene, for 2009- og 2010-kullene. Disse gledelige resultatene fremkommer i en tilstandsrapport for videre opplæring som ble behandlet i hovedutvalg for kultur og utdanning denne uken.

For senere årskull er det utfordringer, blant annet som følge av flere ungdommer uten læreplass. Potensialet til videre forbedring er imidlertid betydelig. Bedre inntakspoeng, bedre opplæring, bedre kvalitet i oppfølgingen av elever uten bestått i fag, samt bedre gjennomstrømning innenfor fagopplæring, gjør at det er potensiale til at nærmere 85 prosent av elevene kan bestå videregående opplæring i henhold til planlagt kompetanse innen 2020. I disse tallene ligger også cirka tre til fire prosent som planlegger for grunnkompetanse. God systematikk og forbedrete strukturer vil være sentralt i dette arbeidet, og vil kreve enda større kvalitet i alle ledd innenfor videregående opplæring.

Læringsmiljøet i Vest-Agder skolen er godt. Færre elever mobbes eller opplever krenkelser. Resultatene på flere andre indikatorer viser betydelige forbedringer.

Tilstandsrapporten for videregående opplæring er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, forankret i opplæringsloven. Skoleeier har ansvaret for kvaliteten i opplæringen. Tilstandsrapporten skal analysere og vurdere kvaliteten i opplæringen, og bidra til at styringsorganene i fylkeskommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten i opplæringen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer