Silling kystfort Einarsneset
Foto: HC Lund

Naturlostur til kystfortet på Einarsneset den 28. juni er et av arrangementene i jubileumsåret. Foto: HC Lund

Det er 70 år siden frigjøringen, og 75 år siden den tyske invasjonen. På Lista og i Farsund markeres dette med en rekke ulike arrangementer, i samarbeid mellom aktørene i krigsminneprosjektet "Festung Lista".

Farsund og Lista var tungt befestet under krigsårene. Jubileumsåret 2015 markeres med en rekke arrangementer for å minnes krig, okkupasjon og frigjøring. Blant annet står en rekke naturlosturer og kulturkvelder på programmet. Hovedmarkeringen blir selvfølgelig på frigjøringsdagen, den 8. mai, med tilstelning både på Nordberg fort og i Lister forsvarshistoriske forening sin hangar på Lista flyplass.

Arrangementene er en del av verdiskapingsprosjektet "Festung Lista", som finansieres av Riksantikvaren og Vest-Agder fylkeskommune. I prosjektet deltar Vest-Agder fylkeskommune, Vest-Agder museet og Farsund kommune, samt at en samarbeider tett med Lister forsvarshistoriske forening.

I årene 2015 og 2016 er krigsminner et satsningsområde for kulturminnemyndighetene. I løpet av våren vil Riksantikvaren utlyse midler som kan nyttes til restaurering, skjøtsel og formidling av utvalgte krigsminner.

av Lund, Hans Christian, publisert 6. mars 2015 | Skriv ut siden