Fylkesutvalget gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra til at Fullriggeren Sørlandet skal kunne foreta en omplassering av en låneavtale. Dette vil, dersom det kan gjennomføres som forutsatt, bidra til at fullriggerens årlige renteutgifter kan reduseres med rundt en halv million kroner. Fylkestinget får saken til endelig avgjørelse 21. april.

Vest-Agder fylkeskommune ga i 2012, etter vedtak i fylkestinget Fullriggeren Sørlandet en selvskyldnerkausjon begrenset oppad til 7,5 millioner kroner i forbindelse med opprustning av skoleskipet. Kristiansand kommune har gitt tilsvarende selvskyldnergaranti på 29,5 millioner kroner. Samlet kommunal selvskyldnergaranti gitt i forbindelse med fullriggerens låneopptak i 2012, er på 37 millioner kroner. Stiftelsen har nå mulighet for å oppnå langt gunstigere lånevilkår, ved å omplassere dagens lån.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mars 2015 | Skriv ut siden