Meld deg på Kollektivkonferansen 2015 som arrangeres på Kilden i Kristiansand 23. april! Arrangørene: de to fylkeskommunene på Agder og Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansand uttrykker dette om bakgrunnen for konferansen: "Befolkningsveksten vil skape trafikkaos dersom den ikke møtes med en kraftig forbedring av kollektivtilbudet og utbygging av vei, slik at bussene kommer frem. Også av hensyn til miljøet bør det satses mer på kollektivtrafikk." Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltar på konferansen.

Tema på konferansen:

 • Areal- og transportplanlegging i de store byene
 • Bymiljøavtale
 • Debatt om utvikling i Kristiansand/Kristiansandsregionen
 • Erfaring med konkurranseutsetting av kollektivanbud
 • Sammenslåing Sørlandsbanen / Vestfoldbanen
 • NSBs satsing på Sørlandsbanen
 • Ekspressbuss
 • Superbuss

Meld deg på via denne linken: http://ks.event123.no/AgderKollektivkonferansen2015/

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer