I september 2012 gikk Vest-Agder fylkeskommune, som en av flere samarbeidsparter, i gang med et treårig prosjekt om Statistikkportal for Agder. Hovedmålet var å etablere et verktøy som kan brukes i regionen for å fremskaffe, samle og fremstille aktuell og oppdatert statistikk i Agderregionen. Målgrupper har vært fagpersoner, ledere og beslutningstakere på alle nivå. Tirsdag støttet fylkesutvalget at portalen skal gå over til å bli en ordinær driftsoppgave hvor Vest-Agder fylkeskommune innehar arbeidsgiveransvaret. Portalen eies og finansieres av Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner.

Erfaringer fra prosjektet så langt viser et stort og økende behov for statistikk- og analysearbeid i Agder. Dette behovet er særlig stort innenfor området folkehelse, men er også sterkt til stede blant andre områder. Evalueringen har gitt en bekreftelse på at statistikkportalen på mange måter har bidratt positivt til arbeidet med statistikk på Agder, ved blant at visualisering, sammenligning og relevante data for Agder har blitt vektlagt og presentert i et kraftfullt verktøy som InstantAtlas. Statistikkportalen har ikke løst alle problemene innenfor statistikk og analyse på Agder, men har sannsynligvis økt engasjementet og satt fokus på denne type arbeid.

Flere fylkeskommuner i landet har statistikkportaler med liknende hensikter som statistikkportal for Agder. Det er for tiden flere delprosjekter på gang som etter hvert vil integreres i statistikkportalen og gi stor merverdi.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mars 2015 | Skriv ut siden