Det er regjeringens mål å gjennomføre kommunereformen og endringer i regionalt folkevalgt nivå samtidig, slik at både nye kommuner og ny regional inndeling kan iverksettes fra 1. januar 2020. Det tas sikte på å legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene våren 2017, samtidig med forslag om ny kommunestruktur og nytt folkevalgt regionalt nivå. Dette er fremdriftsmålsettingen regjeringen signaliserte fredag for arbeidet med å få til en reform av landets forvaltning.

Regjeringen har nå invitert fylkeskommunene inn i kommunereformen, slik at det regionale nivået utvikles parallelt med kommunene. -Vi trenger et regionalt nivå som kan ta en sterkere rolle i samfunnsutviklingen og møte de ulike utfordringene regionene i landet vårt står overfor. Endrede kommunegrenser gjør at fylkene også bør se på sine grenser, sier kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner.

Forslaget er at fylkeskommunene sommeren 2015 inviteres til å innlede nabosamtaler, med sikte på å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker. Fylkene får frist til høsten 2016 med å melde tilbake hva de ønsker. Deretter vil fylkesgrensene kunne vurderes av Stortinget sammen med kommunegrensene våren 2017.

Les regjeringens Stortingsmelding om reformen her

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mars 2015 | Skriv ut siden