Hovedutvalg for kultur og utdanning var nylig det første fylkespolitiske utvalget som behandlet et forslag til samfunnsdel i en revidert kommuneplan som Vennesla kommune har sendt på høring. Fylkestinget avgir den endelige høringsuttalelsen 21. april. Hovedutvalget mener at forslaget til kommuneplanens samfunnsdel for Vennesla kommune er et godt styringsdokument. Hovedsatsingsområdene i planen, som omfatter levekår og utvikling, tar på en god måte opp i seg kommunens utfordringer. Prioriteringene som kommunen foretar er i hovedsak i tråd med Regionplan Agder 2020. Det er også svært positivt av Vennesla kommune satser på økt bruk av lærlinger.

Vennesla kommune sier at hensikten med samfunnsplanen er: "å utvikle Vennesla til et godt sted å bo og skape vekst i". Vekstpotensialet henger sammen med at Vennesla kommune er en del av et felles bo- og arbeidsmarked i Kristiansandsregionen. Sammen med kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Søgne og Songdalen er dette en region i utvikling og vekst, med hensyn til folketall og næring. På den annen side vises det til kommunens levekårsutfordringer. Revisjonen har til hensikt å gjøre planen mer i tråd med dagens utfordringer for å bli et godt politisk styringsdokument.

Samarbeidsavtalen mellom Vennesla kommune og fylkeskommunen løper ut i 2015. Kommuneplanens samfunnsdel anses som et viktig grunnlag for en ny avtale.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer