Folk som ferdes langs Agderkysten opplever flere steder at selbestanden vokser. Selen går noen steder yrkesfiskere i næringen. Den er heller ikke populær blant sportsfiskere, mens andre har glede av den som et eksotisk innslag i faunaen. Behovet for mer aktiv forvaltning ser ut til å øke. For å bidra til kunnskapsbasert forvaltning av sel på Agder inviteres det til miniseminar om temaet. Seminaret vil være en del av forberedelsene til sommerens telling av sel i Agder.

Seminaret avholdes 16. april kl. 11.30 -15.00 på Havforskningsinstituttet Forskningstasjonen Flødevigen i Arendal.

Målgruppe for seminaret er kystkommunene i Agder, fylkeskommunene, Fylkesmannen, Statens naturoppsyn, NJFF i Agderfylkene, lokallag i Fiskarlaget Sør og andre.

Fageksperter og ansvarlige myndigheter fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet står for det faglige innholdet. Du kan lese Havforskningsinstituttets oppsummering av situasjonen på Sørlandet i denne artikkelen.

Program og invitasjon finnes her.

Du kan melde deg på her, eller ved SMS til Hans Fløystad på 94 51 08 69. Påmeldingsfrist er 14. april.

av Lassen, Bård Andreas, publisert 27. mars 2015 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Bård Andreas Lassen

Telefon: 38 07 46 21

E-post: bal@vaf.no

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer