Nå foreligger statistikk fra Lister bompengeselskap for årets to første måneder. Det fremgår at det har vært en betydelig økning i antall kjøretøyer gjennom bomstasjonen på Kvinesheia på E-39. I forhold til januar og februar i fjor passerte det hele 7,7 prosent flere kjøretøyer gjennom bommen i løpet av de samme to månedene i år. Det innebærer en økning på rundt 17 400 kjøretøyer.

Når en ser de strekningene hvor det er bomstasjoner i Listerregionen samlet er døgngjennomsnittlig trafikkmengde økt med vel 300 bompasseringer totalt. Størst økning har det vært på E-39. Ellers er det tydelig at flere foretrekker å benytte seg av fylkesvei 465 mellom Farsund og Kvinesdal fremfor fylkesvei 43 mellom Farsund og Lyngdal. På fylkesvei 465 har det vært en økning på 5,0 prosent i årets to første måneder, mens det på fylkesvei 43 er registrert en trafikkreduksjon på 1,1 prosent.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer