Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader for 2015 fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte. I alt er ni prosjekter innvilget støtte varierende fra 10 000 til 35 000 kroner. Det er god geografisk spredning på hvilke søkere som har positivt svar. Det er også 10 000 kroner til innkjøp av felles Audiovisuelt-utstyr.

Følgende prosjekter har fått støtte:

 • Knabenprosjekt/Innovasjon Kvinesdal: Uteområde med servering og dyrehold: kr 10      000
 • Kulturtorvet,Lindesnes: Belysning i Skulptørens hage, kr 20 000
 • Lister utvandrermuseum, Kvinesdal: Tilgjengeliggjøring av arkivarbeid, kr      10 000
 • Minne kultursenter, Åseral: Utstilling om 2. verdenskrig, kr 35 000
 • Odderøya fyr, Kristiansand: Ny fotoutstilling og quiz, kr 30 000
 • Porsmyr bygdetun, Songdalen: Arrangementer og bygningsutbedringer, kr 35      000
 • Søgne zoologiske museum, Søgne: Utbedring av utstillinger, kr 10 000
 • Tveit bygdemuseum, Kristiansand: Utbedring av gamle bygninger, kr 30 000
 • Øie mølle, Kvinesdal: Fundamenter for rørgate til turbin, kr 10 000
 • Avsatt til innkjøp av felles AV-utstyr: kr 10 000

Spørsmål rettes til Klaus Olesen, tlf. 905 27 077. Alle søkere blir tilskrevet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer