Vil du vite mer om Agder sin nye innovasjons- og verdiskapingsstrategi (VINN Agder)? Om hvordan det skal jobbes mot mer forskning og utvikling og hva det skal satses på når det gjelder reiseliv? Da er du velkommen til å melde deg på høringskonferansen den 8. april på Sam Eyde videregående skole i Arendal.

Konferansen retter seg mot aktører som jobber med eller er opptatt av innovasjon og verdiskaping, for eksempel, især kommuner, regionråd, forskningsinstitusjoner, næringsliv/næringslivsorganisasjoner, politikere, innovasjonsselskap.

Bakgrunnen for konferansen er at Aust- og Vest-Agder fylkeskommune har sendt tre strategidokumenter ut på høring med frist 30. april 2015:

-       Forslag til Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN Agder)

-       Forslag til Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 ("FoU-strategi")

-       Forslag til besøksstrategi for Agder 2015-2030 ("Besøk Agder 2030")

 

Konferansen starter kl. 10 og slutter kl. 14. Professor Hans Christian Garmann Johnsen fra Universitetet i Agder vil holde et innlegg om utfordringer for landsdelen. Det vil bli informert om innholdet i strategidokumentene, og om alle fem plantemaer:

  • Entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping
  • Forskning og utvikling
  • Reiseliv
  • Landbruk og marine næringer
  • Innovasjon i offentlig sektor

Det vil bli lagt opp til spørsmål, svar og diskusjon, og det vil bli servert lunsj.

Siden dette er en høringskonferanse vil det være en fordel at konferansedeltakerne er litt kjent med innholdet i høringsdokumentene. Disse kan lastes ned fra menyen til høyre.

Konferansen er gratis, men det bes om å melde seg på innen fredag, 27. mars (OBS! Kort påmeldingsfrist) gjennom følgende lenke: Påmelding høringskonferanse VINN

Konferansested: Sam Eyde videregående skole, Østensbuveien 80, Arendal. Det er gode bussforbindelser til skolen, så sjekk reiseplanleggeren på www.akt.no før du stter deg i din egen bil :-)

 

av Birnbrich, Manuel, publisert 18. mars 2015 | Skriv ut siden