I følge fylkeskommunens årsberetning registrerte Agder kollektivtrafikk AS en økning fra 2013 til 2014 på 325 468 passasjerer. Samlet for Vest-Agder var økningen i antall passasjerer på 3,7 prosent. Rutetilbudet er videreført og forsterket i 2014. I kristiansandsregionen er det særlig strekningenKvadraturen-Sørlandssenteret som har hatt en stor passasjerøkning. Takstøkningen i 2014 var på 3,5 prosent.

Kundetilfredshetsundersøkelser viser at 76 prosent av kundene i kristiansandsregionen var fornøyd med busstilbudet i 2014.

Samlet tilskudd fra fylkeskommunen til Agder kollektivtrafikk AS (AKT) i 2014 utgjorde 215,7 millioner kroner. I tillegg fikk AKT overført 37 millioner i belønningsmidler. Tilskudd fra Kristiansand kommune i 2014 utgjorde 3,9 millioner kroner. Kommunen bevilget også 250 000 kroner til skyssbåt til Randøya.

AKT arbeider med å redusere kontanter om bord på bussene. Målinger viser at kontantmengden på bussene er redusert ytterligere i 2014. Siden 2012 er kontantmengden i kristiansandsregionen redusert med over 60 prosent gjennom et sett av ulike tiltak. Spesielt har bruk av mobilbilletten i kristiansandsregionen hatt sterk vekst.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. april 2015 | Skriv ut siden