-Et slikt anlegg vil være positivt for kollektivtrafikken i regionen. Det er derfor vi sier ja til prosjektet, sier Thore Westermoen, fylkesvaraordfører i Vest-Agder fylkeskommune. Fylkestinget har i dag vedtatt penger til tomtekjøp til et nytt bussanlegg. Konkret er det snakk om å kjøpe Jernstøperitomta i Dalaneveien av Global Castings Kristiansand AS.

-Det er flere grunner for at dette er et bra prosjekt, forklarer rådgiver ved samferdselsavdelingen i fylkeskommunen, Jan Otto Hansen:

1) Konkurranse hensyn. Lik tilgang til et bussanlegg i Kristiansandsregionen for alle bussoperatører som ønsker å konkurrere om kjøring her, vil bety like konkurransehensyn og dermed reell konkurranse.

2) Effektivitet og kostnader. Et sentralt lokalisert anlegg vil gi effektivitetsgevinster for bussoperatøren, og dermed gi mer kollektivtransport for de offentlige tilskuddene.

3) Kort vei til rutenettet vil redusere tomkjøring og dermed miljøutslipp fra bussene.

Det er betydelige beløp som kan spares, når avstanden til byen reduseres fra dagens bussanlegg på Mjåvann. Anlegget skal stå ferdig i 2018.

Hva vil det koste?

Foreløpig har fylkestinget bevilget 50 millioner kroner til tomtekjøp, prosjektering og klargjøring av tomten. Et grovt overslag sier at anlegget vil komme på 200 millioner kroner, men det kommer selvsagt an på hvor mange fasiliteter som inkluderes i det nye anlegget. Når vi nå tar fatt på detaljert prosjektering vil vi se hva vi kan få for den summen. Så må vi vurdere hvor mange funksjoner det offentlige skal løse og hvor mye markedet skal løse.

Hva er et bussanlegg?

Det er et område der bussene står parkert når de ikke er i bruk. Det kan også inneholde tankemuligheter, vaskehall, verksted og fasiliteter for sjåførene. Anlegge skal kunne ha plass til 150-175 busser, men tomten tillater utvidelse i fremtiden.

-Risikoen ved dette prosjektet er lav. Det er en sentral tomt som i fremtiden bare vil bli mer attraktiv. Dessuten ønsker fylkeskommunen å ha en aktiv rolle i å bedre kollektivtrafikken. Så dette prosjektet har mange positive sider. Dette er en fremtidsrettet løsning. Bra for miljø, for bussjåførene og for busspassasjerer når vi tilrettelegger for bedre kollektivtilbud gjennom dette prosjektet, avslutter Thore Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. april 2015 | Skriv ut siden