I følge årsberetningen for fylkeskommunen vil det i 2015 bli vurdert om antallet på drosjeløyver i Vest-Agder er korrekt, dekker behovet eller om det er grunnlag for å endre antallet noe.. Samferdselssjef Vidar Ose opplyser at en sak om dette nå saksbehandles og at den ventelig vil komme til politisk behandling i løpet av mai. Det er stor variasjon i dekningsgraden for drosjer i fylket. Dekningsgrad basert på innbyggertall varierer fra 1568 innbyggere per drosje i Vennesla kommune til 142 innbyggere per drosje i Hægebostad.

Drosjeløyve gir innehaver rett og plikt til persontransport med motorvogn registrert for maks ni personer. I Vest- Agder er det totalt 360 drosjeløyver, inkludert 133 reserveløyver. Det gir dekning tilsvarende 496 innbyggere per drosjeløyve totalt for fylket.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer