Riksantikvaren har fordelt årets tilskudd til istandsetting og vedlikehold av utvalgte tekniske og industrielle anlegg. 15 utvalgte tekniske og industrielle anlegg får støtte gjennom en fast post i statsbudsjettet til forvaltning, drift og vedlikehold. -Gjennom denne støtteordningen blir utvalgte historiske tekniske og industrielle anlegg tatt vare på, slik at de er tilgjengelige for publikum. I år har vi særlig prioritert Rjukanbanen og Sjølingstad uldvarefabrik i Vest-Agder. Det er to ganske ulike anlegg, som på hver sin måte forteller viktig norsk industrihistorie, sier riksantikvar Jørn Holme.

Sjølingstad Uldvarefabrik, vest for Mandal, får vel fire millioner i støtte blant annet til istandsetting av produksjonsbyggets fasade. Sjølingstad uldvarefabrik er et spennende industrianlegg og et av få anlegg i bevaringsprogrammet som fremdeles er i produksjon. Her kan man følge hele produksjonslinjen fra råull til ferdig ullprodukt.

Bredalsholmen verft i Kristiansand er tildelt vel tre millioner kroner

Totalt hadde Riksantikvaren rundt 47 millioner kroner å fordele på de ulike anleggene i år. Riksantikvaren har mottatt søknad om tilskudd fra 27 anlegg på rundt 122 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. april 2015 | Skriv ut siden