Mulighet for å formidle direktesendinger fra politiske møter på fylkeskommunens nettsider har vært tatt opp i fylkestinget tidligere. Da Vest-Agder fylkeskommune i 2012 utviklet en ny webløsning ble det samtidig sett på muligheten for å ta i bruk web-TV for å sende direkte fra møter i fylkestinget og eventuelt andre arrangementer. Nå har igjen en slik mulighet blitt aktualisert. Fylkesutvalget stilte seg denne uken bak en anbefaling til fylkestinget om at overføring av levende bilde og lyd fra fylkestingets forhandlinger til internett skal innføres i 2016. Fylkesrådmannen skal sette av ressurser til tiltaket i årsbudsjett 2016. Fylkestinget fatter endelig vedtak 21. april.

En arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av fylkeskommunens politiske virksomhet viser i en evalueringsrapport til at administrasjonen tidligere har utredet muligheten for overføring av bilde og lyd fra fylkestingets forhandlinger til internett. Dette har ikke blitt gjennomført på grunn av at det ikke er satt av ressurser til dette. Arbeidsgruppen anbefaler at dette tiltaket blir gjennomført, og at det blir prioritert i en strategisak for budsjettarbeidet, som fylkestinget behandler i juni, og at det settes av midler i årsbudsjett 2016.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer