Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene reiste i fylkestingets møte onsdag en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman om mobbeombud i fylkeskommunal regi: -Vil fylkesordføreren og Vest-Agder Høyre nå støtte mitt forslag om at Vest-Agder fylkeskommune – nå får på plass et mobbeombud i fylkeskommunal regi? Fylkesordføreren viste til at det er flere elementer som bør vurderes. Han henstilte til hovedutvalg for kultur og utdanning at man foretar en bred evaluering av situasjonen rundt mobbing i videregående skole og vurderer interpellasjonens intensjon under behandlingen av en sak som er bestilt til hovedutvalgets møte i begynnelsen av mai.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer