Et politisk utvalg har i vinter gjennomgått den politiske organiseringen i fylkeskommunen. Fylkestinget behandlet i sist møte konklusjoner og anbefalinger fra gjennomgangen og fattet vedtak som vil innebære en del endringer. Som overordnet prinsipp vil imidlertid den politiske organiseringen bli videreført etter en modell med hovedutvalg.

Etter høstens fylkestingsvalg vil administrasjonsutvalget bli lagt til fylkesutvalget supplert med tillitsvalgte i forbindelse med saker som i dag håndteres i dagens administrasjonsutvalg.

Det skal opprettes et eget forhandlingsutvalg bestående av fem politisk valgte medlemmer.  Forhandlingsutvalget skal ha ansvar for blant annet lønnspolitiske vurderinger knyttet til forhandlinger. Utvalget skal vedta forhandlingsprotokollene.

Det skal utredes mulighet for å opprette et råd for likestilling, inkludering og mangfold, "LIM-råd", i løpet av neste valgperiode.

Ordningen med en opposisjonsleder videreføres hvis det nyvalgte fylkestinget finner det hensiktsmessig.

Overføring av levende bilder og lyd fra fylkestingets forhandlinger til internett innføres i 2016. Fylkesrådmannen skal sette av ressurser til tiltaket i årsbudsjett for 2016.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer