Et politisk utvalg har i vinter gjennomgått den politiske organiseringen i fylkeskommunen. Fylkestinget behandlet i sist møte konklusjoner og anbefalinger fra gjennomgangen og fattet vedtak som vil innebære en del endringer. Som overordnet prinsipp vil imidlertid den politiske organiseringen bli videreført etter en modell med hovedutvalg.

Etter høstens fylkestingsvalg vil administrasjonsutvalget bli lagt til fylkesutvalget supplert med tillitsvalgte i forbindelse med saker som i dag håndteres i dagens administrasjonsutvalg.

Det skal opprettes et eget forhandlingsutvalg bestående av fem politisk valgte medlemmer.  Forhandlingsutvalget skal ha ansvar for blant annet lønnspolitiske vurderinger knyttet til forhandlinger. Utvalget skal vedta forhandlingsprotokollene.

Det skal utredes mulighet for å opprette et råd for likestilling, inkludering og mangfold, "LIM-råd", i løpet av neste valgperiode.

Ordningen med en opposisjonsleder videreføres hvis det nyvalgte fylkestinget finner det hensiktsmessig.

Overføring av levende bilder og lyd fra fylkestingets forhandlinger til internett innføres i 2016. Fylkesrådmannen skal sette av ressurser til tiltaket i årsbudsjett for 2016.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer