I går ble fylkesutvalget orientert om at netto driftsresultat for Vest-Agder fylkeskommune i 2014 ble på 129,8 millioner kroner. Det utgjør 5,1 prosent av brutto driftsinntekter. Dette relativt høye netto driftsresultatet skyldes et høyt positivt premieavvik på pensjoner og høye overføringer til investeringsregnskapet. Vest-Agder fylkeskommunes driftsresultat ligger i 2014 godt over landsgjennomsnittet, som er på 3 prosent.

Det regnskapsmessige mindreforbruket ble på 61,5 millioner kroner. Av dette utgjør positivt premieavvik på pensjoner 48,4 millioner kroner. Premieavviket må avsettes til utbetaling i 2015. Fylkesutvalget ga støtte til dette.

Årsregnskapet skal til endelig behandling i fylkestinget 21. april.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. april 2015 | Skriv ut siden