I en tilstandsrapport for videre opplæring i de fylkeskommunale videregående skolene i Vest-Agder, som i går ble behandlet i fylkestinget, fastslås det at læringsmiljøet er godt. Færre elever mobbes eller opplever krenkelser. Resultatene på flere andre indikatorer viser betydelige forbedringer. Det er også en kjensgjerning at i Vest-Agder består flere videregående opplæring enn i resten av landet.

Resultater for gjennomføring for årskullet som begynte i videregående opplæring i Vest-Agder høsten 2008, viser at 73,7 prosent av elevene i de fylkeskommunale skolene hadde bestått videregående opplæring innen 1. oktober 2013. Dette er en forbedring på to prosentpoeng fra året før. Resultatet er betydelig bedre enn landssnittet. Med utfordrende levekår, grunnskolepoeng under landssnittet og en høy andel elever på yrkesfag, må resultatet betraktes som svært godt. Underlagsmaterialet kan tyde på økt gjennomføring også ved de neste to målingene, for 2009- og 2010-kullene.

For senere årskull er det utfordringer, blant annet som følge av flere ungdommer uten læreplass. Potensialet til videre forbedring er imidlertid betydelig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer