Regjeringen foreslår at fylkeskommunene i sommer skal inviteres til å innlede nabosamtaler, med sikte på å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker. Fylkeskommunene får frist til høsten 2016 med å melde tilbake hva de ønsker. Deretter vil fylkesgrensene kunne vurderes av Stortinget sammen med kommunegrensene våren 2017. Da fylkesutvalgene fra Vest-Agder og Rogaland holdt felles møte i Kristiansand 27. april var konklusjonen, da regionreformen sto på dagsorden, at en vil avvente den videre prosessen til samtaleinvitasjonen fra Kommunaldepartementet er mottatt. Ettersom det skal velges nye fylkesting i september er det naturlig at det blir de nyvalgte fylkestingene som får hånd om den videre prosessen.

Fylkesordfører Terje Damman så for seg at for Vest-Agders del vil det være sannsynlig med samtaler både med Rogaland og Aust-Agder. Fylkesordfører Janne Johnsen opplyste at en i Rogaland til nå stort sett har hatt fokus rettet mot oppgavemeldingen. Hun anser det som svært lite positivt og betenkelig at regjeringen signaliserer å flytte oppgaver fra regionnået til lokalnivået all den tid det er gitt klar melding fra Stortinget om at det regionale nivået skal bestå. For øvrig er situasjonen i Rogaland slik at det i den nordligste delen av fylket er interesse for en tettere relasjon mellom Hordaland og Rogaland. I sørligere deler av Rogaland deles ikke en slik interesse i samme grad. Rogalands fylkesordfører påpekte også at det for den videre prosessen vil være viktig å få vite mer om hvordan regjeringen ønsker størrelsen på de fremtidige regionene skal være.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer