Vest-Agder fylkeskommune har inngått samarbeidsavtaler med samtlige femten kommuner i fylket. Det ble gjennomført oppfølgingsmøter med samtlige kommuner i løpet av fjoråret. Det fremgår i fylkeskommunens årsberetning for 2014. Samarbeidsavtalene er viktige for måloppnåelse i arbeidet med oppfølging av Regionplan Agder 2020. Gjennom felles satsing og prioriteringer muliggjøres gode resultater innenfor alle fem satsningsområdene i planen.

I 2014 har det vært igangsatt arbeid med reforhandling av seks avtaler. Det gjelder kommunene: Flekkefjord, Hægebostad, Mandal, Marnardal, Søgne og Åseral. Åseral ble ferdig behandlet i løpet av året med endelig vedtak i kommunestyret og fylkestinget. De øvrige fem avtalene vil bli lagt fram for politisk behandling i løpet av våren 2015.

Utdanning og kommunikasjon er særlige viktige områder for Vest-Agder fylkeskommune i forbindelse med samarbeidsavtalene. Det er stort fokus på fylkesveiene, og man prioriterer tiltak i samtlige kommuner gjennom et rullerende fireårig handlingsprogram for fylkesveiene. Prioriteringer og tiltak for den enkelte kommune blir tatt med inn i de nyeste avtalene. I tråd med satsing på utdanning, har de nyeste avtalene et sterkt fokus på et helhetlig utdanningsløp, frafallsproblematikk og behov for læreplasser i offentlig regi.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. april 2015 | Skriv ut siden