Et aktuelt spørsmål i regionen er hva som vil skje når dagens belønningsavtale, på totalt 285 millioner kroner til samferdselstiltak som kristiansandsregionen har med staten over fireårsperioden 2013 til 2016, opphører. I dag ga samferdselsminister Ketil Solvik Olsen et tydelig svar. – Dere skal ikke ende opp i et vakum i 2016. Det kan jeg love dere som samferdselsminister. Jeg ser frem til en god dialog med både Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand i det fremtidige arbeidet med bymiljøavtalene, sa han på Kollektivkonferansen 2015 på Kilden i Kristiansand.

Fylkesordfører Terje Damman uttrykte at han satte stor pris på statsrådens tydelige signal.  –Vi vet at departementets ledelse kjenner oss godt. Det er et bra utgangspunkt i de forhandlingene vi skal gjennomføre. Det blir en spennende prosess frem mot sommeren og i tiden både før og etter valget i september, sa Damman. Han opplyste at arbeidet med bymiljøavtalen er en sentral sak på dagsorden i et møte i Areal- og transportplanutvalget fredag 24. april.

Samferdselsministeren bekreftet i tillegg, slik det har fremgått i media, at kristiansandsregionen vil motta 80 millioner kroner i år i tråd med hva som det er lagt opp til i den gjeldende belønningsavtalen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer