Fullriggeren Sørlandet skal kunne foreta en omplassering av en låneavtale. Det besluttet fylkestinget i går. Dersom omplasseringen kan gjennomføres som forutsatt, vil det bidra til at fullriggerens årlige renteutgifter kan reduseres med rundt en halv million kroner.

Vest-Agder fylkeskommune ga i 2012, etter vedtak i fylkestinget, Fullriggeren Sørlandet en selvskyldnerkausjon begrenset oppad til 7,5 millioner kroner i forbindelse med opprustning av skoleskipet. Kristiansand kommune har gitt tilsvarende selvskyldnergaranti på 29,5 millioner kroner. Samlet kommunal selvskyldnergaranti gitt i forbindelse med fullriggerens låneopptak i 2012, er på 37 millioner kroner. Stiftelsen har nå mulighet for å oppnå langt mer gunstige lånevilkår, ved å omplassere dagens lån.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. april 2015 | Skriv ut siden