Fylkestinget godkjente i dag at det gjennomføres en rettet aksjeemisjon mot Telemark fylkeskommune, slik at Vest-Agder fylkeskommunes eierandel i Sørnorsk filmsenter AS reduseres fra 30 prosent til 26,09 prosent. Det åpner for at Telemark fylkeskommune blir medeier i senteret. Sørnorsk filmsenter AS ble etablert i 2008 og eies av Kristiansand kommune, Vest -og Aust-Agder fylkeskommuner og Arendal kommune. I perioden 2011-2014 har Telemark fylkeskommune hatt et «prøvemedlemsskap» i senteret slik at selskapets virksomhet i denne perioden har omfattet filmbransjen i både Agder og Telemark.

Det er generalforsamlingen i selskapet som gjennomfører aksjeemisjonen. Så snart alle eierne har fått politisk godkjenning, vil selskapets styre kalle inn til ekstraordinær generalforsamling.

Formålet med selskapet er å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjon på Sørlandet. Senteret inngår i den nasjonale filmpolitikken. Ved at regionen tar ansvar for driften av selskapet, stiller Kulturdepartementet med midler som senteret skal formidle til filmproduksjoner i landsdelen. I 2014 fikk Sørnorsk filmsenter tilført 4,5 millioner kroner over statsbudsjettet. Disse midlene skal brukes til produksjon av kortfilm, dokumentarfilm, animasjonsfilm og dataspill, samt filmfaglige tilbud til barn og unge og kompetansehevende tiltak.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. april 2015 | Skriv ut siden