I Nasjonal transportplan 2014-2023 ble det lagt opp til en styrking av fylkeskommunale budsjetter for å stoppe forfallet på fylkesveier. Vest-Agder fylkeskommune øker innsatsen. Til tross for dette, tiltar forfallet fortsatt på fylkesveiene i Vest-Agder. I følge sentrale, kvalifiserte beregninger for 2014 er behovet om lag 307 millioner i årlig drift- og vedlikeholdsbudsjett for å stoppe forfallet. For å nå et slikt beløp trenger Vest-Agder 80 millioner kroner mer enn dagens bevilgning. Det fremgår i fylkeskommunens årsberetning for fjoråret.

Vest-Agder fylkeskommune drift- og vedlikeholdsbudsjett til fylkesveier ble styrket med 23,1 millioner kroner i 2014. I tillegg til ble det satt av 9,4 millioner kroner til fornying av veifundament og utstyr på investeringsbudsjettet.

Bevilgninger per kilometer vei sammenlignet med andre fylkeskommuner i Region sør, viser at Vest-Agder fylkeskommune lå på nivå med Aust-Agder og Telemark, men betydelig under Vestfold og Buskerud. Vest-Agder fylkeskommune brukte 108 000 kroner per kilometer fylkesvei. I Vestfold- og Buskerud ble det budsjettert med 190 000 og 166 000 kroner per kilometer i 2014. En årsak til dette er at disse fylkeskommunene har større befolkningsgrunnlag og derfor får større statlige overføringer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer