I samarbeid med kommunenes arbeidsutvalg for kommunal viltforvaltning arrangerte Vest-Agder fylkeskommune et dagsseminar om viltforvaltning i Vest-Agder. Ut fra deltakelse, spennende og faglige innlegg samt gode tilbakemeldinger konkluderes det med at seminaret var vellykket.

Hvert vår avholdes et dagsseminar med ulike tema knyttet til viltforvaltning i Vest-Agder. Samlingen er åpen for alle som ønsker å komme. I år var det Utsikten hotell i Kvinesdal som 8. april var vertskap for et av vårens vakreste eventyr. Blant de over 70 personene som deltok var det representanter fra forskningsmiljøer, kommunal og regional forvaltning, jaktvald, frivillige organisasjoner, grunneiersiden med flere.

På programmet stod følgende tema:

  • Forvaltning av hjortebestander i vekst - Erling Meisingset. Bioforsk.
  • Hvordan gikk elg- hjortejakta i 2014 - Bård Andreas Lassen, Vest-Agder fylkeskommune.
  • Vil vi og kan vi få oteren tilbake til Sørlandsskjærgården? - Tor Punsvik, Fylkesmannen i Vest-Agder.
  • Beitekvalitet og bestandsvariasjoner hos planteetende viltarter - Vidar Selås, NMBU.
  • Viltforvaltning i Vest-Agder. Politiets samarbeid med kommunene - Arnt Helge Dragland, Politiet.
  • Seljakt og telling av bestander 2015 - Bård Andreas Lassen, Vest-Agder fylkeskommune.
  • «SørHjort» - Et merkeprosjekt for hjort på Sørlandet og i Telemark -Erling Meisingset.
  • Minsteareal og statistikk - Geir Nateland, leder av jakt- og fiskeutvalget i Songdalen.
  • Rovviltet i Vest-Agder - Arter, status, historikk og skade - Tor Punsvik, Fylkesmannen i Vest-Agder.

Mer informasjon og presentasjoner fra seminaret finnes her.

av Lassen, Bård Andreas, publisert 9. april 2015 | Skriv ut siden