Mangfold i næringslivet, illustrasjon fra industrien på Agder
Foto: Arild Danielsen
© VAF/ Arild Danielsen

Foto: Arild Danielsen VAF/ Arild Danielsen

Næringslivet i Vest-Agder preges av høy innovasjonsgrad med mange nyetableringer og høy eksport. Eksportverdien av bearbeidede varer - utenom brenselsstoffer - fra næringslivet i Vest-Agder er høyest i landet. I følge Statistisk Sentralbyrås eksportstatistikk eksporterte næringslivet i Vest-Agder for 28,8 milliarder kroner i 2014. Det er betydelig mer enn hva Hordaland, med 17,1 milliarder kroner, på andre plass, gjorde. Det fremgår av statistikken at det er fylkene fra Vest-Agder og oppover Vestlandet som er landets ledende på eksport.

Vest-Agder fylkeskommune arbeider bredt med næringsutvikling og verdiskaping og har en allsidig satsing på å utvikle en konkurransedyktig, sterk, samlet og attraktiv region. Fylkeskommunen er involvert på en rekke arenaer. I 2014 finansierte fylkeskommunen tiltak og prosjekter med 40 millioner kroner. Dette knyttet seg blant annet til nyskaping, kompetanseutvikling, kommunikasjon, internasjonalisering, infrastruktur og reiseliv.

I 2014 ble arbeidet med ny regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping igangsatt (VINN). Formålet er å legge til rette for økt samarbeid og kompetansedeling som bidrag til økt konkurranseevne og bærekraftig verdiskaping ved hjelp av innovasjon i privat og offentlig sektor.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. april 2015 | Skriv ut siden