Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal yte et tilskudd på 300 000 kroner til gjennomføring av Arendalsuka i sommer. Fremskrittspartiet fikk ikke støtte fra de øvrige partiene i fylkesutvalget i sitt forslag om å redusere tilskuddet til 200 000 kroner. Vest-Agder fylkeskommune har også bidratt med 100.000 kroner i 2013 og 150.000 kroner i 2014. Arrangementet ble første gang forsøkt arrangert i 2011, men avlyst etter 22. juli tragedien. Året etter ble Arendalsuka gjennomført med stor suksess.

Arendalsuka har som mål å være et årlig treffsted hvor nasjonale politikere, næringsliv, ideelle organisasjoner og andre aktører møtes for å diskutere viktige samfunnsspørsmål og utforming av politikk for nåtid og fremtid. En rekke tema fremmes gjennom ulike seminarer, workshops hvor noe foregår som en del av et hovedprogram for Arendalsuka og noe parallelt på initiativ fra andre aktører.

Det er også et mål at Arendalsuka hvert annet år skal være oppstarten på de nasjonale valgkampene.

For 2015 arrangeres Arendalsuka fra 12. til 18. august.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. april 2015 | Skriv ut siden