Mandag 27. april står viktige saker for sørvestlandet på dagsorden når fylkesutvalget i Vest-Agder er vertskap for et møte med representantene i fylkesutvalget fra Rogaland. E-39 prosjektet mellom Søgne og Ålgård og jernbaneforbindelsen er første tema. Deretter settes søkelys på kommune- og regionreformen. Siste bolk omhandler lærlingevirksomheten i de to fylkeskommunene. Møtet finner sted på Hotel Norge i Kristiansand.

Programmet ser i detalj slik ut:

12.45 – 15.50 Felles møte med fylkesutvalget i Rogaland fylkeskommune

12.45 – 13.45 Samferdsel med hovedfokus på veg og bane

-Mulighetsstudien bompenger E39 Søgne-Ålgård

10-15 minutters innledning fra henholdsvis Vest-Agder og Rogaland

13.45 – 14.00 Pause

14.00 – 14.30 Kommunestrukturen i grenseområdet samt regionreformen

10 minutter innledning

14.30 – 15.00 Lærlinger – hva gjør Rogaland og hva gjør Vest-Agder

10-15 minutters innledning fra henholdsvis Vest-Agder og Rogaland

15.00 – 15.10 Pause

15.10 – 15.40 Lærlinger fortsetter

15.40 – 15.50 Eventuelt og oppsummering v/fylkesordførerne

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. april 2015 | Skriv ut siden