Tirsdag 5. mai samles representantene i hovedutvalg for kultur og utdanning til møte på Høgtun kultursenter i Øyslebø i Marnardal kommune (bildet). Onsdag 6. mai er det møte i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø på GE Healthcare fabrikkanlegg i Lindesnes. I begge møtene vil det bli fattet viktige vedtak i flere saker.

Hovedutvalg for kultur og utdanning skal som første sak beslutte hvordan tilbudsstrukturen skal være for de videregående skolene i fylket kommende skoleår. Videre skal hovedutvalget gi et høringssvar til Utdanningsdirektoratet om mulige endinger i i opplæringsloven knyttet til elevvurdering og fraværsgrenser.  Etterutdanning for pedagogisk ansatte og skoleledere er en annen sak. Det skal også tas stilling til Setesdalsbanen skal gis et økonomisk tilskudd til vedlikeholdsarbeider.

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø skal først drøfte en sak knyttet til om det er noen mulighet for bompengefinansiering av en vegpakke for Lindesnesregionen knyttet til det kommende E-39-prosjektet. Deretter står ytterligere 18 saker på dagsorden. Disse omfatter blant annet: Orientering om regional plan for samferdsel.  Rammebetingelser for drosjenæringen. Alternative drivstoffstrategier til bussene i Agder og planer og utredninger for sykkelekspressvei i Kristiansand.

Sakslister til møtene:

Hovedutvalg for kultur og utdanning
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer