Tirsdag 5. mai samles representantene i hovedutvalg for kultur og utdanning til møte på Høgtun kultursenter i Øyslebø i Marnardal kommune (bildet). Onsdag 6. mai er det møte i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø på GE Healthcare fabrikkanlegg i Lindesnes. I begge møtene vil det bli fattet viktige vedtak i flere saker.

Hovedutvalg for kultur og utdanning skal som første sak beslutte hvordan tilbudsstrukturen skal være for de videregående skolene i fylket kommende skoleår. Videre skal hovedutvalget gi et høringssvar til Utdanningsdirektoratet om mulige endinger i i opplæringsloven knyttet til elevvurdering og fraværsgrenser.  Etterutdanning for pedagogisk ansatte og skoleledere er en annen sak. Det skal også tas stilling til Setesdalsbanen skal gis et økonomisk tilskudd til vedlikeholdsarbeider.

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø skal først drøfte en sak knyttet til om det er noen mulighet for bompengefinansiering av en vegpakke for Lindesnesregionen knyttet til det kommende E-39-prosjektet. Deretter står ytterligere 18 saker på dagsorden. Disse omfatter blant annet: Orientering om regional plan for samferdsel.  Rammebetingelser for drosjenæringen. Alternative drivstoffstrategier til bussene i Agder og planer og utredninger for sykkelekspressvei i Kristiansand.

Sakslister til møtene:

Hovedutvalg for kultur og utdanning
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer