Hovedutvalg for kultur og utdanning fordelte i går spillemidler til nærmiljøanlegg i Vest-Agder. Fra kommuner og frivillige organisasjoner har det kommet inn 125 søknader om/til spillemidler. På bakgrunn av antall godkjente søknadssummer, antall innbyggere og anleggsfordeling har Vest-Agder fylkeskommune mottatt 51 476 000 kroner til fordeling. Av disse er er 2 398 000 kroner fordelt til nærmiljøanlegg, mens resterende midler er tildelt ordinære idrettsanlegg.

Midlene til nærmiljø anlegg er fordelt slik:

Søknadsnavn

Søker

Fornyet/

gjentatt år

Tidligere tildelte spillemidler

Godkjent søknadssum

Wilds Minde   skoles binge, rehabilitering av kunstgresset

Kristiansand   kommune

Fornyet 2014

 

130 000

Brøviklia tennis   renoveres til flerbruksbane

Kristiansand   kommune

Fornyet 2014

 

139 000

Utskifting av   PCB-holdige armaturer

Farsund kommune

Ny

 

148 000

Eikebakken   balløkke rehabilitering kunstgress

Vennesla kommune

Ny

 

300 000

Turkart Hesteheia   - Kulia

Søgne og   Songdalen o-klubb 

Ny

 

165 000

Søgne Vestbygd   ballbinge

Søgne Vestbygd   Vel

Fornyet 2014

 

300 000

Gapahuk Usland

Øyslebø Vel

Ny

 

49 000

Kyrkjebygd skule   miniballbinge

Åseral kommune

Fornyet 2014

 

67 000

Parcour, turn og   småbarnsleik

Åseral kommune

Fornyet 2014

 

300 000

Utendørs   fitnessanlegg BUS

Audnedal kommune

Ny

 

287 000

Skateanlegg -   Lyngdal ungdomsskole

Lyngdal kommune

Fornyet 2013

 

300 000

Kvinlog Park   Sandvolleyballbane

Kvinesdal kommune

Ny

 

213 000

Totalt fordeles kr 2 398 000,- til   nærmiljøanlegg

2 398 000

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mai 2015 | Skriv ut siden