• Sykkelekspressvei
  av Torkelsen, Jan H., 29.05.15

  Mest midler til gående, syklende og kollektivtrafikk i bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen

  I Nasjonal Transportplan legges det opp til at de ni største byene skal inngå en Bymiljøavtale....

  Les mer
 • Veiarbeidsillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 28.05.15

  Vil prioritere drift og vedlikehold av fylkesveier

  Drift og vedlikeholdsbudsjettet for fylkesveiene bør fortsatt prioriteres neste år. Det fremgår i en...

  Les mer
 • Kjevik Taarn Og Skulptur
  av Torkelsen, Jan H., 28.05.15

  En ny regional transportplan er nå på politisk dagsorden i agderfylkene

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag en regional transportplan for...

  Les mer
 • Mobiltastatur
  av Torkelsen, Jan H., 21.05.15

  Morgendagens kollektivtrafikanter: Vil ha apper og smarte løsninger

  Transportøkonomisk institutt har lagt frem en rapport om fremtidens kollektivreiser. Rapporten...

  Les mer
 • Gåshellertunnelen
  av Torkelsen, Jan H., 19.05.15

  Ønsker mer til skredsikring og tunnelutbedringer

  I regjeringens forslag til revidert budsjett settes det av midler til riksveier på grunn av...

  Les mer
 • Busspengeveske
  av Torkelsen, Jan H., 18.05.15

  Raskere start for biogassbusser?

  Regjeringen foreslår å opprette en midlertidig ordning på 20 millioner kroner til bruk av biogass i...

  Les mer
 • Ketil Solvik Olsen
  av Torkelsen, Jan H., 18.05.15

  Ytterligere E-39 utredning av Jærlinja

  - I arbeidet med planlegging av utbyggingen av E39 på strekningen Lyngdal vest - Ålgård øst skal...

  Les mer
 • Veiarbeidsillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 13.05.15

  Varsler mer midler til fylkesveiene

  Da regjeringen i går la frem forslag til revidert nasjonalbudsjett ble det varslet at av veksten i...

  Les mer
 • EU-flagg 06.04
  av Torkelsen, Jan H., 08.05.15

  Med i EU-prosjekt Nærsjøfart i Øresund-Kattegat-Skagerrak

  Høgskolen i Buskerud og Vestfold ønsker å involvere Kristiansand Havn KF og Vest Agder...

  Les mer

Flybusstilbudet til Kjevik skal bedres

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø drøftet i dag flybusstilbudet til Kjevik lufthavn. Hovedutvalget besluttet at flybussen fortsatt skal drives på kommersielt grunnlag. Samferdselssjef Vidar...

av Torkelsen, Jan H., 07.05.15

Rammevilkårene for drosjenæringen skal gjennomgås

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at det skal foretas en ny behovsprøving av drosjeløyvene i Vest-Agder. Det innebærer å gå i gang med en vurdering av om løyveantallet i...

av Torkelsen, Jan H., 07.05.15