En rekke bibliotek i Agder skal i gang med å oppgradere nettsidene sine. Vest-Agder fylkesbibliotek og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling koordinerer satsingen.

Webløft er en åpen, gratis webløsning for norske bibliotek. Løsningen er utviklet av Buskerud fylkesbibliotek, og bygger på åpen kildekode og wordpress.org.

Løsningen er utviklet for å gjøre det enklere for bibliotek å lage og vedlikeholde gode, oppdaterte nettsider uten mye arbeid.

Gode nettsider er nødvendige i den digitale hverdagen verden vi nå lever i. Målet er at bibliotekene skal utføre samfunnsoppdraget sitt, også på digitale flater. Gode nettsider skal være brukervennlige, tilgjengelige, og bygd opp med strukturert informasjon, som gjør gjenfinning mulig. Slike nettsider signaliserer seriøsitet, troverdighet og profesjonalitet og er derfor av stor betydning for bibliotek og andre offentlige tjenester. Dette er viktig for bibliotekets synlighet, både overfor brukere/potensielle brukere og egen organisasjon.

Ved en gjennomgang av alle bibliotekenes nettsider tidligere denne våren, så vi tydelig at innhold og kvalitet på innhold er svært varierende. Mange steder ligger ikke bibliotekinformasjon samlet ett sted, men spredt på kommunenes nettsider. Det er langt mellom oppdateringene på en del sider, og generelt er det for mange råtne lenker, og mange lenker som mangler (til egen Facebook-side og de forskjellige digitale tjenestene bibliotekene tilbyr).

Små personalressurser, manglende kompetanse på området og manglende tilgang til selv å redigere bibliotekets nettsider er faktorer som har bidratt til mindre gode nettsider. Med Webløft vil vi gi bibliotekene bistand og enkle verktøy for å etablere og vedlikeholde gode nettsider som støtter bibliotekets øvrige virksomhet.

Per i dag er det 18 bibliotek i Agder som har meldt sin interesse for dette prosjektet. Vi begynner det praktiske arbeidet i august, og alle sidene skal være publisert innen utgangen av året.

Du kan finne mer informasjon om Webløft på http://webloft.no/.

av kas, publisert 21. mai 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkesbiblioteket

 • Bokbussen Ved Spangereid Skole
  av jto, 11.06.19

  Mange klemmer til sjåføren på bokbussen under nostalgisk turnè

  Les mer

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer