Vi ser en positiv utvikling i bruken av folkebibliotekene i fylket fra 2013 til 2014. Utlåns- og besøkstallene har økt, og bibliotekene avvikler stadig flere arrangementer.

Folkebiblioteklovens nye formålsparagraf

Fra 01.01.2014 trådte en revidert Folkebiblioteklov i kraft. De viktigste forskjellene fra den forrige loven ligger i formålsparagrafen. Der står det nå at folkebibliotekene skal drive aktiv formidling og være "en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt."

I dette ligger at det ikke lenger er tilstrekkelig at biblioteket har en stor samling, men at samlingen skal formidles aktivt. Videre skal bibliotekene utvikles som møteplasser i lokalsamfunnet. Når vi ser på økningen i antall arrangementer avviklet i folkebibliotekene kan vi se at de har tatt det nye samfunnsoppdraget inn over seg.

Sirdal og Flekkefjord peker seg ut med mange arrangementer per årsverk, mens gjennomsnittet i 2014 lå på 7 arrangementer per årsverk.

Med bakgrunn i lovendringen har de to fylkesbibliotekene i Agder samarbeidet om et stort arrangementsutviklingsprosjekt for Agder-bibliotekene, og noe av forklaringen på den store økningen i antall arrangementer kan også ligge her. Prosjektet Det skjer på biblioteket er ledet av Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.

 

Omløpshastigheten øker

Folkebibliotekene i Vest-Agder har fortsatt for store boksamlinger, men dette har stadig blitt bedre. Hvert år siden 2006 har folkebibliotekenes samlinger av papirbøker blitt redusert, fra 830 000 eksemplarer i 2006 til 660 000 eksemplarer i 2014. Omløpshastigheten (utlån delt på antall bøker) for papirbøker har i samme periode steget fra 0,84 til 1,11. 

IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) anbefaler at en etablert boksamling skal inneholde 2-3 eksemplarer per innbygger, men ikke mindre enn 3000 eksemplarer. Hvis vi ser alle folkebibliotekene i Vest-Agder under ett, inneholdt samlingene i 2014 3,7 eksemplarer per innbygger. Flere av bibliotekene ligger på det anbefalte nivået, mens vi har noen små bibliotek som fortsatt har et meget stort kasseringsbehov. 

Boksamlingene bør reduseres for å frigjøre areal til annen aktivitet i bibliotekene, men vi ser også ofte at utlånet øker når når man kasserer betydelige deler av samlingen. Det er begrenset hvor aktuell og oppdatert man kan fremstille en samling som inneholder store mengder gamle bøker.

 

Mediebruk

Bibliotekstatistikk - Utlån fordelt pr medietype

Det er fortsatt papirbøker som lånes mest på biblioteket. Her i Vest-Agder utgjorde dette over 75 % av det som ble lånt ut i 2014. Utlånstallene for e-bøker utgjorde 0,6 %, og lydbøker, film og musikk utgjorde til sammen i underkant av 25 % av det totale utlånet. Utlån av lydbøker, film og musikk har gått ned fra 2013 til 2014, mens utlån av e-bøker og papirbøker har økt.

 

Dersom du er interessert i flere detaljer fra bibliotekstatistikken i Vest-Agder, kan du finne rådataene her.

av kas, publisert 28. mai 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkesbiblioteket

 • Bokbussen Ved Spangereid Skole
  av jto, 11.06.19

  Mange klemmer til sjåføren på bokbussen under nostalgisk turnè

  Les mer

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer